Begin van die Groot Trek

Die Groot Trek was die georganiseerde verhuising van tussen 10 000 en 15 000 inwoners van die Kaapkolonie tussen 1836 en 1838.  Die Voortrekkers het hoofsaaklik vanaf die oosgrens gekom. Ondermeer Graaff-Reinet, Uitenhage, Somerset-Oos, Tarka, Grahamstad, Cradock en Colesberg.  Bydraende faktore wat gelei het tot die Groot Trek was ondermeer die griewe teen die Britse regering, wat bitter min gedoen het om die grensboere teen die Xhosa’s te beskerm. Die grensboere het ‘n behoefte gehad tot onafhanklikheid.  

Drie kommissietrekke

Voor die Groot Trek in volle swang begin het is dit voorgegaan deur Kommissietrekke.  Drie kommissies is gestuur om die binneland te verken en ’n geskikte woonplek te soek.  Een is na Natal, ’n tweede na Soutpansberg (naby Pretoria) en ’n derde deur Boesmansland.  Die meerderheid Trekkers het besluit om na Natal te trek onder die leierskap van verskillende trek-leiers.  Met die aankoms van Piet Retief se geselskap in die binneland is Retief verkies tot goewerneur met die doel om grondgebied vir die trekkers te verkry.  In Natal onderhandel Retief met die Zoeloe-koning Dingaan vir grond in ruil vir die terugbesoriging van beeste wat deur Sikonyella by Dingaan gebuit is.  Nadat Retief die beeste verhaal het van die Sikonyella en aan Dingaan terug gegee het, word Retief en sowat 70 manskappe doodgemaak.  Hierna val die Zoeloes die Voortrekkers by die Bloukrans en Boesmansriviere aan en maak ongeveer 350 mans, vroue en kinders dood.

Slag van Bloedrivier

Die Voortrekkers het herorganiseer en ’n tweede Zoeloe-aanval afgeweer.  Andries Pretorius is versoek om die Trekkers te kom help in Natal waar hy die Trekkers suksesvol lei tydens die Slag van Bloedrivier.

KRY ONMIDDELIK R50 AFSLAG vir enige aankope bo R200

Teken in vir die Posmeester - lag lag die maklikste manier om deel te word van ons gemeenskap, vra maar die duisendes wat dit reeds gedoen het!

 

R50 AF

*Jou inligting is veilig by ons, ons hanteer e-pos adresse soos goud.