Hier volg die laaste brief van Jopie Fourie voordat hy tereggestel is.  Sien ook onder vir die Afrikaanse weergawe van die brief.

Aan mijn volk  

Zondag 20 December 1914

Pretoria Tronk

Getrouwe Afrikaners, vrienden en vriendinnen, bij de tijd dat gij dit schrijven ontvangt dan is Jopie bij zijn Hemelse Vader. 

Om vijf uur vertrek ik van hier op de reis naar de eeuwigheid met de getrouwe Leidsman en Vriend Jezus. Ik heb u vele allen te bedanken voor de boom die geplant is en met mijn bloed benat wordt. ‘T zal opgroeien tot een groten boom en het zal heerlijke vruchten voortbrengen. Wees getrouw aan uw volk aan uw tradities, aan uw Godsdienst en aan uw God.

De Heere zal u leidenen u den weg wijzen waarheen gij moet gaan. Schrijf op mijn grafsteen deze woorden: Voor God en Vaderland. Ik ben nog jong en mijn leven is zoet. Maar dank god Hij heeft mij los gemaakt. Ik heb niets dat mij hindert, geen haat, geen liefde. God zal voor mijn geliefde zorgen, God komt de wraak toe. Getrouwe vrienden en vriendinnen weest overtuigd dat ik uw sijmpathie gebeden waardeer. Het spijt mij dat ik u allen niet de hand kan drukken maar God heeft anders gewild en Hij heeft mij kraght gegeven om mij aan zijn wil te onderwerpen. Dat is mijn laaste letters die ik schrijven zal en mijn vermaning is. Wees getrouw tot den dood. Wees getrouw aan uw tradities, aan uw volk, aan uw taal. God zij met u allen tot wij wederzien.

Jopie

Jopie Fourie brief: Afrikaans

Aan my mense

Sondag 20 Desember 1914
Pretoria Tronk

Getroue Afrikaners, vriende en vriendinne, op die oomblik wat julle hierdie brief ontvang, is Jopie met sy hemelse Vader.

Om vyf uur gaan ek van hier af op die reis na die ewigheid met die getroue Leier en Vriend Jesus. Ek dank u baie vir die boom wat geplant is en met my bloed deurdrenk word. Dit sal groei tot ‘n groot boom, en dit sal goeie vrugte voortbring. Wees getrou aan jou volk in jou tradisies, in jou godsdiens en in jou God.

Die Here sal jou lei en wys hoe jy moet gaan. Skryf op my grafsteen hierdie woorde: Vir God en Vaderland. Ek is nog jonk en my lewe is soet. Maar dankie, Hy het my vrygelaat. Ek het niks wat my pla nie, geen haat, geen liefde nie. God sal my geliefde versorg, God sal wraak neem. Getroue vriende en vriendinne is oortuig dat ek julle simpatie waardeer. Ek is jammer dat ek jou nie met hande kan skud nie, maar God het dit anders gesoek en Hy het my krag gegee om aan sy wil te onderwerp. Dit is my laaste brief wat ek sal skryf en ek vermaan julle. Wees getrou tot die dood. Wees getrou aan jou tradisies, aan jou mense, aan jou taal. God wees met julle almal totdat ons weer sien.

jopie

KRY ONMIDDELIK R50 AFSLAG vir enige aankope bo R200

Teken in vir die Posmeester - lag lag die maklikste manier om deel te word van ons gemeenskap, vra maar die duisendes wat dit reeds gedoen het!

 

R50 AF

*Jou inligting is veilig by ons, ons hanteer e-pos adresse soos goud.