Honderd en sestien jaar terug is die Vrede van Vereeniging onderteken. Die ooreenkoms het ’n einde gebring aan die Anglo-Boereoorlog.

In Mei 1902 het sestig Boere-leiers in Vereeniging bymekaargekom om die sluit van ’n vrede met Brittanje te bespreek.  Hul het in twee tente gewoon en in ’n derde samesprekings gehou.  C.F. Beyers is as voorsitter verkies en elke afgevaardigde het geleentheid gekry om die omstandighede in hul omgewing te bespreek.  Die moontlikheid om deel van die land, wat die Witwatersrand ingesluit het, af te staan aan die Britse regering was onder die besprekingspunte.  Op Maandag 19 Mei begin die onderhandelinge tussen genls. Louis Botha, Koos de la Rey, J.B.M. Hertzog en Jan Smuts aan die een kant, en Alfred Milner en genl. Kitchener aan die ander kant. Op 28 Mei kom die finale vorm van Londen terug. Jan Smuts het die volgende gesê op die 29ste Mei 1902 in die Tent van Samekoms in Vereeniging:

Broers, ons het besluit om tot die bittere einde te staan; laat ons soos manne erken dat daardie einde vir ons gekom het, in bitterder vorm gekom het as wat ons ooit gedink het. Vir ’n ieder van ons sou die dood ’n soeter en sagter einde gewees het as die stap waartoe ons nou sal moet oorgaan. Maar ons buk voor Gods wil. Die toekoms is duister; maar ons sal die moed, die hoop, die vertroue op God nie prysgee nie. 

Daarna het die Boererepublieke hul onhanklikheid verloor.  Op die 31ste Mei 1910 word die republiek deel van die Unie van Suid Afrika en is hul weliswaar deel van die imperiale masjien.  Nege en vyftig jaar na die sluiting van die Vrede van Vereeninging word die Afrikaner se republikeinse ideal wat sedert die vrede gekoester is, bewerkstellig.  Op 31 Mei 1961 word die Republiek van Suid-Afrika uitgeroep.  

 

KRY ONMIDDELIK R50 AFSLAG vir enige aankope bo R200

Teken in vir die Posmeester - lag lag die maklikste manier om deel te word van ons gemeenskap, vra maar die duisendes wat dit reeds gedoen het!

 

R50 AF

*Jou inligting is veilig by ons, ons hanteer e-pos adresse soos goud.