In die middel van die sestiende eeu het Spanje sy politieke mag regoor Europa gevestig. Kolonies, soos Suid-Amerika se rykdomme is geplunder en Spanje wou die Rooms-Katolieke staatsgodsdiens op kleiner volke afforseer. Die Nederlanders het hulle teen die Spaanse oorheersing verset. Die gevolg was ’n 80-jarige oorlog tussen die magtige Spaanse ryk en die klein Nederlandse state. Gedurende die oorlog het die Spanjaarde spottend na die Nederlanders verwys as die “geux de mer” of geuse wat “bedelaars van die see” beteken. In 1648 het die Geuse onder leiding van Willem van Oranje die Spaanse juk afgewerp en hul vryheid verwerf. Na afloop van die oorlog het Nederland vinnig ontwikkel tot die wêreld se belangrikste handelsnasie.

Van al die handelsmaatskappye van die sewentiende en agtiende eeue, was die Verenigde Oostindishe Compangnie (VOC) sekerlik die mees suksesvol. Die maatskappy is gestig in 1602 met die oog op handel tussen Europa en Asië, en het vinnig daarin geslaag om die Portuguese in dié sektor te oorheers. Die hoof kompetisie vir die VOC was die ‘English East India Company’ (EIC) wat net twee jaar vroeër in Londen gestig is. Die VOC was egter onder beter bestuur en het meer besteebare kapitaal tot sy beskikking gehad en het gou die handelsmark domineer. In 1619 setel die VOC ‘n hoofstad in die stad Jakarta en verander die naam van die stad na Batavia. Hierna het die VOC verskeie ander hawestede gevestig of oorgeneem. Kaapstad is een so na-produk van nuut-gevestigde stede.

Statisties gesproke het die VOC die Oosterse handel domineer. Tussen 1602 en 1796 is ongeveer ‘n miljoen Europeërs deur die VOC gestuur om in die handel deel te neem. Onder die miljoen Europeërs is ook die mense wat na Suid-Afrika gekom het. Teen 1650 was dit die wêreld se grootste handelsonderneming. In die jaar 2000 het die tydskrif, ‘The Economist’, die invloed van die VOC vergelyk met die handelsryke van Henry Ford en Bill Gates.

KRY ONMIDDELIK R50 AFSLAG vir enige aankope bo R200

Teken in vir die Posmeester - lag lag die maklikste manier om deel te word van ons gemeenskap, vra maar die duisendes wat dit reeds gedoen het!

 

R50 AF

*Jou inligting is veilig by ons, ons hanteer e-pos adresse soos goud.